Messenger med Mindstorm Me

Vilkår & betingelser

Generelle handelsbetingelserNavn: Mindstorm.me
Selskabsform: Enkeltmandsvirksomhed
CVR-nummer: 34325987
Adresse: Alpedalsvej 22, 6000 Kolding

Betaling
Alle priser er ekskl. 25% moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Betaling sker via en af disse tre betalingsmetoder:

I forhold til fakturering og betaling sker dette via regnskabsystemet Dinero. Du kan læse vores DPA i henholdsvis til GDPR, mellem Mindstorm Me og Dinero her.

  • Bankoverførsel (Sydbank Bank, Regnr.: 7040, Kontonr.: 0001905685)

  • MobilePay ( 24472710 – emne : Dit faktura nr – navn på opgaven)

Jeg tilbyder fysisk sparring i Kolding. Sparringen omfatter IT- og designrelaterede opgaver
og er omfattet af min normale timetakst, på kr. 800,- ekskl. moms, pr. time. Du er velkommen til at kontakte mig for mere information.

  • Kørselspris (Kolding Kommune): kr. 350,- ekskl. prisen på opgaven.

  • Kørselspris (øvrige områder): kr. 450,- ekskl. prisen på opgaven og broafgifter.

Ved beløb under 10.000 eks. moms betales beløbet inden arbejdet påbegyndes. Ved beløb herover betales 50% ved opstart og resten ved opgavens afslutning. Dette antages som udgangspunkt, medmindre andet er aftalt.

Kontakt info
Telefonnummer: 24 47 27 10
E-mail adresse: info@mindstorm.me
Web-adresse: http://www.mindstorm.me

Overdragelse af materiale
(Gælder ved ikke-yderligere dokumenteret aftale mellem begge parter – f.eks. kunde/mindstorm.me)
Ved overdragelse af råmateriale/afsluttet opgave eller ophør af samarbejde,  fra skriver Mindstorm.me sig al ansvar af brug, angående programmering/design, der tidligere er udført (og er overdraget) af Mindstorm.me.
Produktet må ikke ændres på nogen måde, uden skriftlig tilladelse fra Mindstorm.me.

Ved overdragelse af medier må disse kun bruges udfra udarbejdet opgave og må ikke bruges på tredjeparter uden, udvidet medie licens. Ved ophørelse af samarbejde, har Mindstorm Me rettighederne til de medier,
der ikke er blevet betalt.

Udefra kommende ændringer
(Gælder ved ikke-yderligere dokumenteret aftale mellem begge parter – f.eks. kunde/mindstorm.me)
Ved tilfælde af ikke-skriftlig aftalt ændring i materiale, udført eller under udførelse af Mindstorm.me i form af programmering, design eller opsætning, fraskriver Mindstorm.me sig alt form
for brug og ansvar af det gældende materiale.

Ønsker du at splitte din faktura
Har du behov eller ønske om at splitte regningen over en længere periode f.eks. 3 måneder, for at sprede omkostningerne, kan der findes en løsning på dette. Når en regning skal splittes i flere dele tillægger vi dog yderligere et betalingsgebyr på kr. 600 som udgangspunkt, medmindre andet er aftalt. Det vil indgå skriftligt i tilbudet fra Mindstorm.me hvor lang en betalingsfrist du har fået aftalt med os og om der er tale om en delt regning.

Hvilke personlige oplysninger bruger Mindstorm.me?
I forbindelse med vores serviceydelser, konferencer, salg af vores produkter og services eller adgang til kontakt af Mindstorm.me af andre grunde registrerer Mindstorm.me oplysninger som f.eks. navn, adresse, alder, e-mail-adresse, telefonnummer, personlige rejsepræferencer, køn og interesser.

Mindstorm.me bruger disse oplysninger til indgåelse af kontrakter, optimering, levering af services og til information af kunder, mulige kunder og besøgende på Mindstorm.me’s hjemmeside.  Til disse formål udveksler Mindstorm.me personlige oplysninger med vores partnere. En af de måder Mindstorm.me bruger personlige oplysninger på er til vores kunders fordel, når referencer og interesser tages i betragtning for at kunne udvikle nye services og produkter.

Nogle gange gennemfører Mindstorm.me undersøgelser eller afholder konkurrencer og lignende, hvor kunder, mulige kunder og/eller besøgende på hjemmesiden/ social media opfordres til at deltage. I de tilfælde, hvor Mindstorm.me har udliciteret behandlingen af personlige data, omfatter de trufne sikkerhedsforanstaltninger – men er ikke begrænset til dette – de nødvendige juridiske forholdsregler, såsom kontrakter for ekstern behandling og strenge sikkerhedsforanstaltninger.

Fortrolighed
Ved ethvert samarbejde med kunder har Mindstorm Me’s medarbejdere/samarbejdespartnere adgang til fortrolige oplysninger og derfor er alle medarbejdere/samarbejdspartner hos Mindstorm Me underlagt tavshedspligt ved modtagelse af en opgave i form af brev eller E-mail bekræftelse. Det samme gælder materialer der er sendt fra Mindstorm Me, via mail. Ønsker man at anvende evt.materiale der er sendt, skal der afklares skriftlig i hvilken omfang dette må bruges.

Kontrakter
Alle kontrakter indgåes på dansk. Personoplysninger der registreres af Mindstorm Me, bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, som ikke er en del af Mindstorm Me. Alle informationer opbevares på sikreste vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Mindstorm Me. Ved køb af elementer/ydelser udbeder Mindstorm Me sig en række kontaktoplysninger heriblandt navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og E-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne lagres enten elektronisk eller på papir i ukrypteret form og gemmes i fem år jf. bogføringsloven.

Aflysninger
Alt aflysning skal ske minimum 24 timer før aftalt tid, ellers vil der blive
beregnet et gebyr svarende til en times arbejde. Aflysningen skal ske pr e-mail/skriftligt.